GRAMED Laboratorijska oprema

zelena traka

filter papir kvantitativni

Kvalitativni Filter Papiri

Kvalitativni Filter PapiriKarakteristike:Kvalitativni filter papiri su proizvedeni od pamučnih linters vlakana visoke čistoće i celuloznih vlakana (procenat pepela 0,06%). Kvalitativni filter papir omogućuje precizno određivanje prirode rastvora koji se filtrira i proveru njegovog sastava. Ovi filter papiri su rezistentniji na hemikalije i vlagu u odnosu na obične filtere i primenjuju se u kontroli kvaliteta hrane, […]

Kvalitativni Filter Papiri Read More »

filter papir kvantitativni

Kvantitativni Filter Papiri

Kvantitativni filter papiriKarakteristike:Kvantitativni filter papiri su bezpepelni i izrađeni od 100% pamučnih linters vlakana. Kako kvantitativne analize zahtevaju visok nivo čistoće, kvantitativni filter papiri se u procesu proizvodnje izbeljuju uz specijalan tretman kiselinom i finalno ispiraju demineralizovanom vodom. Sadrže izuzetno nizak nivo pepela 0,007% i kao takvi se koriste u analitičkim i gravimetrijskim analizama. Proizvodnja

Kvantitativni Filter Papiri Read More »