GRAMED Laboratorijska oprema

Termokomore autoklav

Laboratorijske termokomore - preciznost temperature, analogne i digitalne komore

Osnovno pitanje kod servisa, periodičnih kontrola i validacija termokomora (sterilizatori, inkubatori, sušnice, autoklavi, vodena kupatila, peći za žarenje, klima komore, komore za rast, test komore) je da li Vaša termokomora održava stabilno zadatu temperaturu? Ukoliko je odgovor potvrdan,  da li možete i da ga dokumentujete? Osvrnućemo se najpre na pitanje da li je neophodno i kada zameniti stare analogne sušnice, inkubatore, peći za žarenje, vodena kupatila, suve sterilizatore i druge temperaturne komore  laboratorijskim uređajima sa digitalnom termoregulacijom. 

Da li zameniti stari analogni uređaj digitalnim?

Iako stari analogni uređaji mogu narušavati reprezentativni izgled moderne laboratorije, zadržaćemo se na tehničkim pitanjima.

Analogni uređaji mogu biti opravdani u situacijama kada temperaturne oscilacije ne utiču bitno na eksperiment.  Kod temperaturno osetljivih uzoraka moramo imati u vidu mogućnosti i ograničenja našeg uređaja i doneti odluku da li je prihvatljiv ili je neophodna nadogradnja /servis/ zamena.

Poznato je da analogni uređaji ne poseduju brzu i finu regulaciju, kao recimo digitalne komore sa PID kontrolerima.  Pored toga, zbog spore reakcije na promene u komori,  znaju da daju lažnu sliku stabilnog održavanja temperature, jer skala na staklenom termometru kontinuirano stoji na određenoj vrednosti i onda kada stvarna temperatura šeta ispod i iznad  te vrednosti sa značajnim odstupanjem.

Iz ovih razloga uzrokuju i povećanu potrošnju električne energije u odnosu na nove digitalne modele sa preciznim kontrolerima i većom energetskom efikasnosti.

Za odgovor na pitanje o neophodnosti zamene uređaja, odnosno njegove digitalizacije, neophodno je najpre se upoznati sa njegovim odstupanjima.

Digitalni modeli termokomora

 Kada  komora poseduje digitalnu kontrolu ne mora značiti i da je stvarna temperatura u komori u skladu sa temperaturom prikazanom na displeju. Redovna kontrola komore je obavezna kod svih modela i kvarovi i odstupanja stvarne temperature mogu biti prisutni i kada displej radi i pokazuje logičnu/zadatu temperaturu .

Sa druge strane, to što temperatura na displeju šeta gore dole ne mora biti znak neispravnosti. Temperatura svake termokomore oscilira i nikada nije apsolutno jednaka u svim delovima komore. Obratite pažnju na to da li su ove oscilacije prihvatljive.

U praksi se često dešava kod novih komora da se izvrši isporuka ali ne i instalacija komore i programiranje kontrolera za održavanje određene temperature kod korisnika. Ukoliko ste kupili komoru bez ove usluge, neophodno je da sami uradite programiranje i ispratite da li je stabilno održava zadatu temperaturu .

Za pitanja o programiranju digitalnih komora možete nam se obratitit na servis@gramed.rs.

 Koliko je stvarno odstupanje od zadate temperature?

 Koliko je stvarno odstupanje od zadate temperature u komori uređaja, kao i koliko dugo vremena je temperatura komore van zadate vrednosti?

Pravi odgovor ćete dobiti ukoliko izvršite seriju uzastopnih  merenja u toku radnog režima uređaja  preciznim i pouzdanim kontrolnim termometrom ili angažujete stručna lica da izvrše ova merenja.

Šta je bitno za ispravnu kontrolu?

Kada koristite Kontrolni termometar uzmite onaj koji je dovoljno precizan da zabeleži ova odstupanja.  Osim preciznosti, njegova konstrukcija i material moraju biti takvi da je merenje nesmetano. Primeri:

Ukoliko planirate da termometar ubacite u komoru, on mora biti otporan na temperaturu i druge uslove u komori, u suprotnom, doćiće do njegovog oštećenja.  npr mini loger za frižidere otporan na visoku vlagu ili data loger otporan je na pritisak u autoklavu.

Druga opcija je da koristite termometar sa  sondom koja se može ubaciti u komoru, bez smetnji. Neki uređaji poseduju odgovarajući otvor za ove namene, dok kod onih koji nemaju ovu mogućnost,  sonda  mora biti dovoljno tanka  da mogu da se zatvore vrata , kao recimo Testo 925 sa fleksibilnom čeličnom žičanom sondom koja dozvoljava da se dobro zatvore i mehanizmi teških vrata poput onih na autoklavima ili pećima za žarenje.

Ukoliko niste spremni da investirate u nabavku kontrolnog termometra, anagažujte  servis laboratorijske opreme koji poseduje odgovarajuću opremu za kontrolu vaših instrumenata.  Kada servis ustanovi odstupanja koja su značajna za vaš proces, ukoliko je to ekonomski opravdano u odnosu na vrednost novog uređaja, tražite da zamene analogne kontrolere za digitalne.

Imajte u vidu da je svaka temperaturna komora u određenoj laboratoriji priča za sebe jer na termoregulaciju komore utiče više parametara kao što su zapremina, material, izolacija, pun/prazna komora, temperatura uzoraka, mehanizam zatvaranja, zadata temperatura, dozvoljena temperaturna tolerancija u vašem procesu.

Serviser laboratorijske opreme ne vrši samo zamenu elektronskih  komponenti,  već programira digitalni kontroler u skladu sa svim ovim uslovima. Na kraju je obavezno merenje temperature u komori  po završetku radova i to dužem vremenskom periodu. Savetujemo da nakon ugradnje periodično angažujete servis za proveru rada komore, minimum  jednom godišnje.

Angažovanje akreditovane laboratorije za  etaloniranje temperaturnih komora za kontrolu komore je najpouzdanije rešenje, jer dobijate nezavisnu i dokumentovanu ocenu rada uređaja.

Da bi uverenje akreditovane laboratorije imalo svoj smisao, neophodno je da temperature na kojima radite budu uvrštene u kontrolne temperature, kao i da se merenje vrši u više prostornih tačaka.  Kada šaljete upit za etaloniranje obavezno naglasite šta želite, jer standardna ponuda uključuje minimalan broj tačaka u prostoru komore (obično 5) na jednoj temperaturi.

Opet, ukoliko se desi  da izveštaj pokaže odstupanja koja su značajna za vrstu komore koju imate ili za vaš proces, angažujte servis laboratorijske opreme za popravku. Nakon popravke, možete opet pozvati akreditovanu laboratoriju,  ukoliko je potrebno da imate njihovu potvrdu o ispravnom uređaju.

Imajte u vidu da akreditovane laboratorije za etaloniranje ne vrše popravke uređaja, već kao nezavisna ovlašćena tela, vrše analizu stanja opreme.

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica vezano za temperaturne laboratorijske komore budite slobodni da nam se obratite za savet ili preporuku telefonskim putem ili na nas e-mail office@gramed.rs

Ponudu novih laboratorijskih komora pogledajte OVDE ili nam pošaljite e-mailom upit sa opisom zahteva koje je potrebno komora da ispunjava i mi ćemo Vam poslati ponudu i specifikacije modela koje preporučujemo.

Za potrebe za servisnim uslugama ili uslugama etaloniranja svih vrsta laboratorijskih temperaturnih komora, pošaljite mail na servis@gramed.rs sa podacima o opremi (proizvođač, model).

Kod neispravne opreme opišite detaljno problem koji se javlja.

Kod etaloniranja, navedite da li želite da se prethodno izvrši servisna kontrola (preporučuje se u situacijama kada niste sigurni u precizan rad uređaja)

servis laboratorijske opreme