CUBE-MB Mini inkubatori

Mini inkubator za biološke indikatora CUBE- MBCUBE-MB mini incubator za biološke indikatore predstavlja pomoćni uređaj, malih dimenzija i lagane konstrukcije. Odgovarajući je za biološke indikatore za autoclave, biološke indikatore za sterilizatore etilen oksidom i druge standardne biološke indikatore efekata sterilizacije i kultivacije. Jedinstveni dizajn, mala težina, jednostavno prenošenje, višenamenski uređaj. LCD displej prikazuje simultano temperaturu […]

CUBE-MB Mini inkubatori Read More »