UV VIS Spektrofotometri

UV VIS Spektrofotometri sa mernim opsegom od 190 do 1100 nm pokrivaju širok spektar potreba za UV/VIS spektroskopijom različitih uzoraka. Precizni, pouzdani i ekonomični uređaji dizajnirani za kontrolu kvaliteta, laboratorijska istraživanja i edukaciju u školama, na fakultetima i institutima.

  • UV VIS spektrofotometri
  • VIS Spektrofotometri
  • Microplate Readeri (ELISA Readeri)
  • Kolorimetri
 Pogledajte UV VIS spektrofotometre i kolorimetre iz naše ponude:

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit