GRAMED Laboratorijska oprema

Microplate Reader M965

ELISA Reader

Karakteristike:

Microplate Reader M965 serije koristeći visokokvalitetnu optiku služi za ELISA merenja u opsegu talasnih dužina 340~900nm uz korišćenje end point, two point i kinetičkih metoda merenja. Poseduje veliku brzinu očitavanja, manju od 5s po mikroploči. Poseduje ugrađen incubator za precizno održavanje temperature i šejker. Model M965 poseduje mogućnost i nezavisnog rada i rada uz kontrolu putem računara. Korisniku su dostupne napredne funkcije kao su Qualitative, Cut-off, Quality control i Ratio/inhibition. Mogućnost rada u širokom spektru aplikacija kao što su ELISAs / EIAs, aktivnost enzima, ispitivanje rasta bakterija i brze kinetičke analize.

  • Opseg talasnih dužina: 340~900nm
  • Opseg merenja: 0.000~4.000Abs
  • Merni režimi: End point, Two points i Kinetika
  • Memorija: Parametri za 100 merenja, izmerene vrednosti za 50 merenja, kalibracija 20 merenja
  • Inkubator: +3℃~50℃
  • Šejker: 8hz, 11hz i 14hz
  • Softver za računar
 

WordPress Data Table Plugin

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs