Portabl Kolorimetar M6+

Kolorimetar

Karakteristike:

Portabl kolorimetar M6+ primenjuje se za veliki broj različitih testova koristeći optički sistem sa zamenljivim filterom kojim se može detektovati u opsegu 400~750nm. Nosač uzorka je specijalno dizaniran za različite veličine i oblike kiveta i dozvoljava korišćenje valjkastih epruveta, četvrtastih kiveta i mikrostripseva.
Portabl kolorimetar M6+ ekonomični model dizajniran za potrebe analiza otpadnih voda, pijaćih voda, životne sredine, hrane i za ELISA testove.
Uz veliki LCD i 2 kontrolna taster, rad sa uređajem zahteva minimalnu obuku.

  • Opseg talasnih dužina: 400~750nm
  • Merni režim: Absorbance, Concentration, Cutt-off
  • Izvor svetlosti: Tungsten lampa
  • Detektor: Silikonska fotodioda
  • Fotometrijski opseg: 0~2.500Abs
  • Koncentracija: 0.000~99,999.99
 

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit