MCE Membranski Filteri

MCE membranski filteri

Karakteristike:

MCE (mixed cellulose ester ) membranski filteri su izrađeni od celulozno acetatnih i celulozno nitratnih vlakana i najkorišćenije su membrane u analtičkim i istraživačkim aplikacijama. MCE membrane su hidrofilne, biološki inertne i poseduju dobru termalnu stabilnost. Visoka mehanička stabilnost i veliki kapacitet. Karakteriše ih glatka i ujednačenija površina, u odnosu na čiste nitrocelulozne membrane, što olakšava detekciju čestica i daje visok nivo zadržavanja. Grided membrane sa mrežicom se koriste u mnogim mikrobiološkim tehnikama uključuju brojanje kolonija i inkubaciju.

  • Sterilne i nesterilne MCE membrane
  • Sterilni filteri u rolni za membran dispenzer
  • Sa mrežicom i bez mrežice
  • Dimenzije 25mm, 47mm, 50mm, 90mm, 142mm, 293mm
  • Veliki izbor veličine pora: 0,22 μm, 0,45 μm, 0,65 μm, 0,8 μm, 1,2 μm, 3 μm, 5 μm, 8 μm,
  • Aplikacija: filtracija vodenih rastvora, mikrobiološke analize, gravimetrijske i kvalitativne analize čestica, determinacija proteina, identifikacija nukleinskih kiselina, sterilizacija uzoraka, predfiltracija i ispitivanje uzorka.
 

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit