Membranski Filteri

Veliki izbor membranskih filtera od različitih materijala:

Filter membrane za mikrofiltraciju služe za separaciju mikro čestica kroz membranu filtera. Rezultat filtrata zavisi od veličine pore membranskog filtera kao i pritiska ili vacuuma koji služi za filtraciju tečnih i gasovitih uzoraka. Od presudnog značaja za uspešno filtriranje je izbor odgovarajućeg materijala filtera i veličine pora, u zavisnosti od sastava uzorka i namene filtrata.

  • Sterilni i nesterilni celulozni filteri za filtriranje vodenih rastvora i mikrobiološke analize
  • Sterilni celulozni filteri u rolni za membran dispenzere
  • Pribor za membransku filtraciju: vacuum pumpe, kompresori, nosači filtera, aparature za filtraciju
  • Crni ili beli membran filteri
  • Filter membrane različitih dimenzija: 25mm, 47mm, 50mm, 90mm, 142mm, 293mm
  • Membranski filteri od različitih materijala: celulozni, teflonski, najlonski, PP filteri, PC filteri, PES filteri, PVDF filteri
 Pogledajte membranske filtere iz naše ponude:

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit