NYL Membranski Filteri

Nylon membrane

Karakteristike:

NYL Membranski Filteri – poliamidne ili najlonske filter membrane su hidrofilne i poseduju dobru mehaničku čvrstoću i jaku sposobnost apsorpcije. Otporne sun a većinu organskih rastvarača I većinu alkalnih tečnosti.

  • Filtracija i pročišćavanje rastvarača
  • Filtracija vodenih i organskih rastvora u HPLC analizama
  • Sterilizacija i pročišćavanje bioloških fluida, pufera i medija za ćelijske kulture
 

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit