PP Membranski Filteri

PP MEMBRANE

Karakteristike:

PP Membranski Filteri su hidrofobne polipropilenske membrane koje pokazuju izvrsnu hemijsku kompatibilnost sa većinom organskih rastvarača ali su otporne na temperature samo do 50˚C. Posebno se preporučuju za jonsku hromatografiju.

  • Filtracija organskih rastvarača
  • Priprema HPLC uzoraka koji zahtevaju nizak nivo detekcije
  • Jonska hromatografija
  • Određivanje teških metala
 

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit