PTFE Membranski Filteri

ptfe membrane

Karakteristike:

PTFE Membranski Filteri su membrane izrađene od politetra-fluoretilena laminiranog PP slojem. Izvanredna hemijska otpornost (pH 1-14) dozvoljava da se koriste i sa rastvaračima i sa kiselinama. Zbog hidrofobnih karakteristika, potrebno je da se navlaže etanolom, metanolom ili izopropanolom pre filtracije vodenih rastvora. Pogodni za filtraciju vazduha i gasova.

  • Sterilizacija gasnih uzoraka
  • Pročišćavanje i filtracija čistih rastvora
  • Uzorkovanje aerosola
  • Filtracija jakih kiselina i hemijski agresivnih rastvora
 

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit