RC Membranski Filteri

RC filter mambrane

Karakteristike:

RC Membranski Filteri su filter membrane izrađene od regenerisane celuloze, ojačane netkanom celulozom. Ove membrane su hidrofilne i otporne na rastvarače. Filterske membrane od regenerisane celuloze su odličan izbor za većinu aplikacija razdvajanja čestica iz rastvora. Karakteriše ih i nizak nivo nespecifične apsorpcije. Filteri od 0,45um su odgovarajući za ultračišćenje i degasiranje rastvora, kao i za mobilnu fazu u HPLC aplikacijama.

  • Hidrofilne membrane
  • Rezistentne na gotovo sve rastvarače i vodene rastvore u pH opsegu 3-12
  • Niska nespecifična apsorpcija
  • Aplikacija: izdvajanje čestica iz rastvora, filtracija mobilne faze u HPLC aplikacijama
  • Maksimalna temperature: 180⁰C
 

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit