CA Syringe Filteri

Karakteristike:

CA Syringe filteri – celulozni špric filteri su hidrofilne membrane dobre mehaničke otpornosti i slabe apsorpcije.
Otpornost na većinu organskih rastvora, Hemijska kompatibilnost 3-7pH.

  • Izdvajanje ćelija u tečnostima
  • Izdvajanje vodenih rastvora iz nekih organskih rastvarača
  • Filtracija izvorišta vode za oslobađanje od nitrata
 

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit