extraction thimbles

Hilzne za ekstrakciju

Hilzne za ekstrakcijuKarakteristike: Hilzne za ekstrakciju za laboratorijsku upotrebu izrađene od vlakana visoke čistoće za rad sa Soxlet ekstraktorima ( staklenim i automatskim). Ekstrakcione hilzne od 100% čiste celuloze ili od mikro staklenih ili kvarcnih vlakana. Staklene i kvarcne hilzne poseduju visoku termootpornost. Aplikacije: determinacija metodom ekstrakcije slobodnih lipida u hrani, ekstrakcija sumpora, determinacija prašine […]

Hilzne za ekstrakciju Read More »