Mikro Vage

Mikro VageKarakteristike:Mikro vage CM serije dizajnirane su za merenje malih uzoraka na 6 decimala (1 µg). Koriste se kada postoje zahtevi za visokom preciznosti u analitičkom testiranju i kvantitativnim analizama u farmaceutskoj i drugim industrijama. FDA compliant laboratorijske analize su jedino moguće uz laboratorijske vage koje zadovoljavaju minimalne zahteve za preciznošću po farmakopeji. Kako bi […]

Mikro Vage Read More »