GRAMED Laboratorijska oprema

absorbanca

Spektrofotometri i kolorimetri – određivanje boje uzorka

Kolorimetri i spektrofotometri za određivanje boje Za razliku od spektrofotometara i kolorimetara za određivanje koncentracije određene supstance u uzorku i preciznog hemijskog sastava, kolorimetri i spektrofotometri za određivanje boje dizajnirani su na drugačijim principima i u širokoj su upotrebi u kontroli kvaliteta u raznim industrijskim granama u kojima je boja finalnog proizvoda, sirovine ili komponente značajan […]

Spektrofotometri i kolorimetri – određivanje boje uzorka Read More »

Kolorimetar LT600

Kolorimetar LT600

Kolorimetar LT600 Karakteristike:LT600 Kolorimetar je precizan prenosni kolorimetar čije funkcije primenjuju niz različitih inovativnih tehnologija. SLuži za precizno merenje pri geometriji optike od 45 ° / 0 ° pri režimu SCE. Ugrađeni parametri bele ploče. Nije potrebno kalibrisati svaki put pre merenja. Dva merna vrha koja se koriste prema potrebi: veliki stabilni vrh za merenje

Kolorimetar LT600 Read More »

LT500 Colorimeter

Kolorimetar LT500

Kolorimetar LT500 Karakteristike:Kolorimetar LT500 sa proširenim mernim otvorom prečnika 20mm i stabilnim mernim delom može da testira i boje ravnih površina, kao i vlažne uzorke. Razlika između običnih kolorimetara i kolorimetra LT500: prilikom testiranja proizvoda kao što je npr. meso običnim kolorimetarom celokupno telo instrumenta mora biti postavljeno u predmet koji ne samo da hladi

Kolorimetar LT500 Read More »

Spektrofotometar SP800,810

Spektrofotometar SP810

Spektrofotometar SP810 Karakteristike:SP810 Spektrofotometar je profesionalni portabl model dizajniran za merenje razlike u boji između standarda i uzorka uz pomoć naprednih funkcija i univerzalne je primene. Koristi geometriju merenja d/8, višestruke svetlosne izvore, profesionalni softver, različite kolorimetrijske sisteme i color touch screen. Merenje se može vršiti ne samo na bazi Lab i Δ E, uređaj

Spektrofotometar SP810 Read More »

SP800 Spektrofotometar

Spektrofotometar SP800

Spektrofotometar SP800 Karakteristike:SP800 Profesionalni Portabl Spektrofotometar za određivanje boja – moderan dizajn savršeno kombinovan sa ergonomskom strukturom. Koristi se u proizvodnji plastike, elektronskih komponenti, boja, mastila, tekstila, odeće, štampi, bojenju, prehrambenoj industriji, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, medicine, naučnim institutima, školama i u laboratorijama Koristi se za precizno merenje reflektujućeg spektra i kolor indeksa. SP800 spektrofotometar

Spektrofotometar SP800 Read More »