GRAMED Laboratorijska oprema

ashless filters

filter papir kvantitativni

Kvantitativni Filter Papiri

Kvantitativni filter papiriKarakteristike:Kvantitativni filter papiri su bezpepelni i izrađeni od 100% pamučnih linters vlakana. Kako kvantitativne analize zahtevaju visok nivo čistoće, kvantitativni filter papiri se u procesu proizvodnje izbeljuju uz specijalan tretman kiselinom i finalno ispiraju demineralizovanom vodom. Sadrže izuzetno nizak nivo pepela 0,007% i kao takvi se koriste u analitičkim i gravimetrijskim analizama. Proizvodnja […]

Kvantitativni Filter Papiri Read More »