PC MEMBRANE

PC Membranski Filteri

PC Membranski FilteriKarakteristike:PC Membranski Filteri – polikarbonatne membrane su hidrofilne i hemijski rezistentne na organske rastvarače. Zbog svoje asimetrične structure su efikasnije u situacijama kada je potreban veći protok. Poseduju dobru hemijsku i termičku stabilnost i odgovarajući su izbor za analize u elektronskoj mikroskopiji. PC Membrane za filtraciju su izrađene od visoko kvalitetnog polikarbonatnog filma. […]

PC Membranski Filteri Read More »