GRAMED Laboratorijska oprema

sistem za sukciju

Lafil400 Sukcioni sistem

Lafil400 Sukcioni sistem

Lafil400 Sukcioni sistem Karakteristike:Portabl sukcioni sistem Lafil400 kompaktnog dizajna štedi prostor u laboratoriji u odnosu na tradicionalne sisteme i idealan je za korišćenje u laminarnim komorama. Poseduje snažnu bezuljnu vacuum pumpu kapaciteta 20L/min. Jedinstveniidizajn kombinuje izvor vacuma sa sukcionim setom. Sukciona boca je postavljena na platformi vacuum pumpe iintegrisana u sukcioni sistem na ovaj način, […]

Lafil400 Sukcioni sistem Read More »

Lafil300 Sukcioni sistem

Lafil300 Sukcioni sistem

Lafil300 Sukcioni sistem Karakteristike:Portabl sukcioni sistem Lafil300 kompaktnog dizajna štedi prostor u laboratoriji u odnosu na tradicionalne sisteme i idealan je za korišćenje u laminarnim komorama. Poseduje snažnu bezuljnu vacuum pumpu kapaciteta 20L/min. Jedinstveniidizajn kombinuje izvor vacuma sa sukcionim setom. Sukciona boca je postavljena na platformi vacuum pumpe iintegrisana u sukcioni sistem na ovaj način,

Lafil300 Sukcioni sistem Read More »

Lafil100 Sukcioni sistem

Lafil100 Sukcioni sistem

Lafil100 Sukcioni sistem Karakteristike:Lafil100 Sukcioni sistem pored funkcije sukcije za laboratorijske namene poseduje i mogućnost korišćenja kao filtracioni sistem. Inovativni dizajn sa dvostrukom funkcijom dozvoljava sukciju rastvora za pranje iz mikroploča, supernanta izdvojenog centrifugiranjem ili medijuma za purifikaciju iz ćelijske kulture i filtriranje kroz levak. Mogućnost korišćenja standardnih ilter flevaka ili levaka za jednokratnu upotrebu.

Lafil100 Sukcioni sistem Read More »