GRAMED Laboratorijska oprema

sukcija u citologiji

Lafil400 Sukcioni sistem

Lafil400 Sukcioni sistem

Lafil400 Sukcioni sistem Karakteristike:Portabl sukcioni sistem Lafil400 kompaktnog dizajna štedi prostor u laboratoriji u odnosu na tradicionalne sisteme i idealan je za korišćenje u laminarnim komorama. Poseduje snažnu bezuljnu vacuum pumpu kapaciteta 20L/min. Jedinstveniidizajn kombinuje izvor vacuma sa sukcionim setom. Sukciona boca je postavljena na platformi vacuum pumpe iintegrisana u sukcioni sistem na ovaj način, […]

Lafil400 Sukcioni sistem Read More »

Lafil300 Sukcioni sistem

Lafil300 Sukcioni sistem

Lafil300 Sukcioni sistem Karakteristike:Portabl sukcioni sistem Lafil300 kompaktnog dizajna štedi prostor u laboratoriji u odnosu na tradicionalne sisteme i idealan je za korišćenje u laminarnim komorama. Poseduje snažnu bezuljnu vacuum pumpu kapaciteta 20L/min. Jedinstveniidizajn kombinuje izvor vacuma sa sukcionim setom. Sukciona boca je postavljena na platformi vacuum pumpe iintegrisana u sukcioni sistem na ovaj način,

Lafil300 Sukcioni sistem Read More »

Lafil100 Sukcioni sistem

Lafil100 Sukcioni sistem

Lafil100 Sukcioni sistem Karakteristike:Lafil100 Sukcioni sistem pored funkcije sukcije za laboratorijske namene poseduje i mogućnost korišćenja kao filtracioni sistem. Inovativni dizajn sa dvostrukom funkcijom dozvoljava sukciju rastvora za pranje iz mikroploča, supernanta izdvojenog centrifugiranjem ili medijuma za purifikaciju iz ćelijske kulture i filtriranje kroz levak. Mogućnost korišćenja standardnih ilter flevaka ili levaka za jednokratnu upotrebu.

Lafil100 Sukcioni sistem Read More »

BD Sukcioni set

BD Sukcioni Set

BD Sukcioni set Karakteristike:BD Sukcioni set kompatibilan sa sukcionim sistemima BioVac i Lafil. Sastoji se od seta sukcionih alatki – nastavaka dizajniranih za različito laboratorijsko posuđe. Jednokanalni nastavci za sukciju iz flaskova za ćelijske kulture, za petri posude, osmokanalni nastavak za mikroploče sa 8 otvora u nizu. Lock switch dizajn za jednostavno rukovanje – ergonomska

BD Sukcioni Set Read More »