ptfe membrane

PTFE Membranski Filteri

PTFE Membranski FilteriKarakteristike: PTFE Membranski Filteri su membrane izrađene od politetra-fluoretilena laminiranog PP slojem. Izvanredna hemijska otpornost (pH 1-14) dozvoljava da se koriste i sa rastvaračima i sa kiselinama. Zbog hidrofobnih karakteristika, potrebno je da se navlaže etanolom, metanolom ili izopropanolom pre filtracije vodenih rastvora. Pogodni za filtraciju vazduha i gasova. Sterilizacija gasnih uzoraka Pročišćavanje […]

PTFE Membranski Filteri Read More »