GRAMED Laboratorijska oprema

Sartorius

Filter papir

Laboratorijska filtracija – kako izabrati odgovarajući filter papir?

Pitanje izbora filter papira je najjednostavnije u situacijama kada je u metodi već naveden kataloški broj, dimenzije i proizvođač. Korisnik i u ovoj situaciji ima mođućnost izbora, jer je bitno da koristi filter istih karakteristika, a razmatrajući širu ponudu može da pojednostavi nabavku i smanji troškove.  Svi proizvođači imaju uporedne tabele filtracije, kreirane kako za […]

Laboratorijska filtracija – kako izabrati odgovarajući filter papir? Read More »

ptfe membrane

PTFE Membranski Filteri

PTFE Membranski FilteriKarakteristike: PTFE Membranski Filteri su membrane izrađene od politetra-fluoretilena laminiranog PP slojem. Izvanredna hemijska otpornost (pH 1-14) dozvoljava da se koriste i sa rastvaračima i sa kiselinama. Zbog hidrofobnih karakteristika, potrebno je da se navlaže etanolom, metanolom ili izopropanolom pre filtracije vodenih rastvora. Pogodni za filtraciju vazduha i gasova. Sterilizacija gasnih uzoraka Pročišćavanje

PTFE Membranski Filteri Read More »

PC MEMBRANE

PC Membranski Filteri

PC Membranski FilteriKarakteristike:PC Membranski Filteri – polikarbonatne membrane su hidrofilne i hemijski rezistentne na organske rastvarače. Zbog svoje asimetrične structure su efikasnije u situacijama kada je potreban veći protok. Poseduju dobru hemijsku i termičku stabilnost i odgovarajući su izbor za analize u elektronskoj mikroskopiji. PC Membrane za filtraciju su izrađene od visoko kvalitetnog polikarbonatnog filma.

PC Membranski Filteri Read More »

Nylon membrane

NYL Membranski Filteri

NYL Membranski FilteriKarakteristike:NYL Membranski Filteri – poliamidne ili najlonske filter membrane su hidrofilne i poseduju dobru mehaničku čvrstoću i jaku sposobnost apsorpcije. Otporne sun a većinu organskih rastvarača I većinu alkalnih tečnosti. Filtracija i pročišćavanje rastvarača Filtracija vodenih i organskih rastvora u HPLC analizama Sterilizacija i pročišćavanje bioloških fluida, pufera i medija za ćelijske kulture

NYL Membranski Filteri Read More »

PES membrane

PES Membranski Filteri

PES Membranski FilteriKarakteristike:PES Membranski Filteri od polietilensulfona poseduju izraženu asimetričnu strukturu pora, izvanredan kapacitet i visok nivo protoka. Prirodno hidrofilne membrane, izrađene od polietilen sulfon polimera i dizajnirane za otklanjanje čestica tokom opštih filtracija. Nizak nivo vezivanja protein i lekova čine ih idealnim za life science aplikacije. Filtracija farmaceutskih i bioloških rastvora Filtracija u prehrambenoj

PES Membranski Filteri Read More »

PVDF membrane

PVDF Membranski Filteri

PVDF Membranski FilteriKarakteristike:PVDF Membranski Filteri – Polivinildenfluoridne membrane ne zahtevaju upotrebu sredstava za vlaženje, povećavaju čistoću uzorka tokom sterilizacije ili analize. Zahvaljujući izuzetno niskom vezivanju proteina, PVDF membranski filteri se koriste u pripremi proteinskih rastvora. Zbog otpornosti na većinu kiselina, baza, alkohole koriste se za hromatografiju i druge instrumentalne analize. Široka hemijska kompatibilnost dozvoljava korišćenje

PVDF Membranski Filteri Read More »

RC filter mambrane

RC Membranski Filteri

RC Membranski FilteriKarakteristike:RC Membranski Filteri su filter membrane izrađene od regenerisane celuloze, ojačane netkanom celulozom. Ove membrane su hidrofilne i otporne na rastvarače. Filterske membrane od regenerisane celuloze su odličan izbor za većinu aplikacija razdvajanja čestica iz rastvora. Karakteriše ih i nizak nivo nespecifične apsorpcije. Filteri od 0,45um su odgovarajući za ultračišćenje i degasiranje rastvora,

RC Membranski Filteri Read More »

Celulose acetate membrane

CA Membranski Filteri

CA Membranski FilteriKarakteristike:CA Membranski Filteri su izrađeni od čistih celulozno-acetatnih vlakana modifikovanih da pruže istraživačima najmanji nivo vezivanja. Zahvaljujući ovom niskom nivou vezivanja ove hidrofilne membrane dju visok nivo propusnosti sa smanjenom promenom filtera prilikom filtriranja proteinskih rastvora. CA membranski filteri poseduju čvrstoću i dimenzionalnu stabilnost (130 psi) and resist toi otporni sun a temperature

CA Membranski Filteri Read More »

MCE membranski filteri

MCE Membranski Filteri

MCE Membranski FilteriKarakteristike:MCE (mixed cellulose ester ) membranski filteri su izrađeni od celulozno acetatnih i celulozno nitratnih vlakana i najkorišćenije su membrane u analtičkim i istraživačkim aplikacijama. MCE membrane su hidrofilne, biološki inertne i poseduju dobru termalnu stabilnost. Visoka mehanička stabilnost i veliki kapacitet. Karakteriše ih glatka i ujednačenija površina, u odnosu na čiste nitrocelulozne

MCE Membranski Filteri Read More »